Sunday, December 3, 2023
VIRALNO

Novogodišnja mozgalica – Samo dva posto studenata je uspjelo da dobije tačno rješenje.

Da li možete riješiti ovu prazničnu mozgalicu?

Zadatak izgleda jako jednostavno,  ali većina griješi.  A da li vi možete riješiti ovaj zadtak?  Ukoliko jesite pišite nam odgovore u komentarima.

kreativan