Najmekše pamuk kifle – bez mleka i jaja – jednostavne