Sunday, May 19, 2024
TOP VESTTOP VESTI

Kako vakumirati hranu u vrećici bez upotrebe uređaja za vakumiranje.

Hranu možete vakumirati i bez aparata, a treba vam samo nekoliko sekundi.

Naime, trebate da stavite vrećicu sa hranom, ne zatvorenu do kraja, u malo veću posudu sa vodom.

Voda će tako istjerati vazduh iz nje i vi ćete dobiti svoje vakum pakovanje!

Pogledajte postupak: