Mozgalica koje može rešiti samo osobe sa visokim koeficijentom inteligencije

Koji je odgovor? Pogledajte bliže!

Pokušajte da rešite. Koncentrišite se na male detalje. Ovu slagalicu je mnogo teže rešiti nego što izgleda. Potrebna vam je velika koncentracija da biste našli tačan odgovor.

Odgovor nije 67. Nije ni 165.