Monday, March 4, 2024
VIRALNO

Dječija mozgalica – Piramida od brojeva

Pazljivo proucite piramidu. Koje su vrednosti E i D?

Odgovor se nalazi na dnu teksta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor: D = 1345; E = 2440.

Najpre treba sabrati dva broja u donjem redu: 198+263=461

Dobijeni zbir je veći od broja u datom polju: 461>446

Oduzmite manji broj od većeg: 461–446=15

Na isti način izračunajte druge parove i uvidećete da se na kraju uvek dobije 15.