Thursday, October 5, 2023
TOP VESTTOP VESTIVIRALNO

Sobna jela – Araucaria heterophylla

fam. Araucariaceae

Sobna jela potiče sa ostrva Norfolk gde raste kao drvo visine 50-70 m.

Ova vrsta je zimzeleni četinar i odgovara mu svežija klima.

U sobnim uslovima, kao saksijska vrsta naraste do 1.5 m.

Grane mlade sobne jele raspoređene su simetrično i obrasle tamnozelenim iglicama.

Kod starijih primeraka simetričnost se gubi.

Ova vrsta u sobnim uslovima ne cveta i nema specifičan miris četinara.

Zahteva svetlo mesto ali nikako ne direktno sunce, i povremeno oskudno zalivanje.

Supstrat treba da bude od smeše listovke i peska.

Temperature na kojoj se sobna jela najbolje razvija je oko 20°C tokom leta i 10°C tokom zimskih meseci.

Veoma je zahvalna za orošavanje mlakom vodom.

Presađivanje se vrši samo ukoliko je to neophodno, jer ima osetljiv korenov sistem.

Veoma teško se razmnožava.

Cvecarstvo2