Sunday, May 19, 2024
TOP VESTTOP VESTIVIRALNO

Portulaca (fam. Portulaceae) – otporna baštenska biljka.

Stari latinski naziv još od Plinia. Po nekim autorima naziv dolazi od portula –vratanca, čime se pravi aluzija na lako vidljive otvore na plodu kroz kojeispada seme odmah po sazrevanju.

Broji oko 100 vrsta a kao cvetna kulturanajčešće se gaji :

Portulaca gradniflora Hook.

Ova vrsta poreklom je iz Južne Amerike gde rastekao višegodišnja biljka, dok se kod nas gaji kao jednogodišnje cveće. Stablo je sočno, mesnato, zadebljalo, visine 10-15 cm. Sočne grane gusto supokrivene sitnim, cilinričnim, mesnatim, zadebljalim listovima. Cvetovi supojedinačni, jednostavni ili puni, prečnika 3-5 cm, bez mirisa, raznih boja inijansi (bela, roza, crvena, ljubičasta i dr.). Cveta vrlo obilno od juna do mrazeva.

Portulaca se masovno razmnožava setvom semena, dok se sorte punihcvetova najčešće razmnožavaju vegetativno- reznicama. Seme je vrlo sitnotako da u 1 gr.ima 9 000-10 000 semenki, a zadržava klijavost oko 4 godine. Setva semena vrši se u martu i aprilu u toplim lejama ili u aprilu na stalno mesto. Seme niče dosto sporo (2-3 nedelje.). Ova vrsta dobro podnosipresađivanje. Sadnju na stalno mesto treba izvršiti u razmacima na 10-15cm. Ako se setva vrši direktno na stalno mesto, onda se počupavanjem biljke razređuju do propisanog razmaka. Dok su biljke još mlade pažljivim posmatranjem izdvojiti one sa punim cvetovima. (razlikuju se po tome štoimaju kratka, zadebljala stabla, a listovi su krupniji) od onih sa prostimcvetovima (stablo tanje, sitniji listovi i za isto vreme izrastu veće).

O ovome treba voditi računa kod rasađivanja, odnosno propeđivanja. Od setve semena do početka cvetanja prođe 60 – 70 dana. Portulaka zahtevasunčana, otvorena i topla mesta, suva ocedita, topla i srednje hraljivazemljišta. Treba znati da se cvetovi portulake otvaraju pri sunčanomvremenu dok su pri oblačnom vremenu zatvoreni. U toku gajenja treba garetko zalivati.

Zahvaljući niskom rastu, obilnom i produženom cvetanju, raznovsnosti boja ioblika cveta, malim zahtevima u gajenju, portulaka se ubraja u najcenjenijevrste letnjeg cveća za stvaranje cvetnih tepiha, bordura, grupa, oformljenerondela, kamenjara, sozozidina, cvetne sanduke i žardinjere.

Cvecarstvo