Wednesday, July 24, 2024
TOP VESTTOP VESTIVIRALNO

Guzmanija, prašumska žarnica

Rod Guzmania obuhvata velik broj egzotičnih bromelija. Sve su rasprostranjene u tropskim šumama Srednje i Južne Amerike.

Dugi, zeleni, žlebasti listovi čine rozetu u čijoj se unutrašnjosti sakuplja voda. U središtu rozete formiraju se pricvetni listovi koji su upadljivih boja. Najčešće su žuti, crveni ili narandžasti. Sami cvetovi koji se javljaju u središtu pricvetnih listova su neupadljivi.

Guzmanije zahtevaju prosečnu količinu vode i svetlo mesto. U vreme cvetanja temperaturu treba održavati na oko 24°C. Ne odgovaraju im temperature ispod 18˚C, a potrebna im je vlažnost vazduha oko 80%. Mešavina tla treba da bude propusna da ne bi koren trulio, a pošto zahtevaju supstrat sa niskom pH vrdnošću, potrebno je u tresetno zemljište dodati krupnog peska. Nakon cvetanja biljka ugine, ali ukoliko se razvio mladi izdanak on se može presaditi u posebnu saksiju. Veoma je popularan kultivar Guzmania minor koji ima crvene pricvetne listove.

Cvecarstvo2udzbenik