Ageratum, goruća ljubav (Ageratum houstonianum Mill.)

Ageratum je jednogodišnja biljka. Korenov sistem je veoma razgranat. U korenovom vratu obrazuje mnoštvo površinskih korenova. Izdanci, listovi, lisne i cvetne drške gusto su obrasli kratkim odstojećim dlačicama. Mnogobrojne stabljike razgranate, uspravne. List je prost, trouglast ili romboidan, pri osnovi srcast, nazubljen. Prizemni listovi naspramni, sa drškama; vršni skoro sedeći i naizmenični. Cvetovi trubičasti, sitni, hermafroditni, sa pet prašnika i tučkom sa dva končasta žiga koji su znatno duži od krunice. Cvetovi su gusto zbijeni u peharaste cvasti, a one su sakupljene u složene štitove. Zajednički omotač cvasti sastavljen iz 2-3 reda crepasto složenih linearnih zašiljenih priperaka. Prečnik peharastih cvasti 1—1,5 cm, a složenih štitova 10 cm. Krunica i žigovi iste boje – plavi, jorgovanplavi, beli ili, ređe, karmin. Pupoljci su ponekad drugačije obojeni od otvorenih cvetova. Cvetovi mirišljavi. Cvetanje od juna do prvih mrazeva.

Dobro se razvija na sunčanim položajima ili u blagoj senci; toploljubiva je vrsta. Ne podnosi negativne temperature. Dobro raste na različitim hranljivim zemljištima. Osetljiva je na unošenje svežeg stajnjaka. Treba je redovno zalivati, ali ne preterano posebno u prvim fazama razvoja.

Seme i svi delovi biljke su otrovni ako se progutaju za ljude i stoku koja pase, izazivajući lezije jetre, zbog pirolizidin alkaloida koji sadrže.

wikipedia