NOV IQ TEST: Do sada jedan od najtežih, i samo su ga mogli rješiti ljudi sa velikim koficijentom inteligencije, da li ste vi jedan/a od njih?

Novi mini IQ TEST je oduševio mnboge. Za oni koji si mislil da mogu svje rješiti ovdje su stali i dobro razmislili. Naučnici tvrde kako ovaj testmogu riješiti samo ljudi sa velikim koficijentom inteligencije.

kreativan.info