Sunday, April 21, 2024
VIRALNO

Logicka mozgalica: Dopunite prazna mjesta na tablici

Više je mogućih načina rješavanja, ali samo su dva točna rješenja.

Na slici su dvije kolone brojeva. Pokušajte ustanoviti na koji način, odnosno kojom logikom su brojevi povezani te utvrditi rješenja.

Rješenja su na dnu teksta.

slobodna-bosna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rješenja: 73 i 48
Objašnjenje:
Lijevi broj jednak je zbroju 2 broja koja se nalaze iznad, umanjenim za 5 (npr. 14=8+11-5). Tom logikom>73=46+32-5