Thursday, July 18, 2024
VIRALNO

Pogledajte sliku dobro, razmislite malo, i nađite logičko rešenje kako je X + X = XXX.

Test je u suštini lak, ukoliko malo više razmislite, ali ne garantujemo da će svako umeti da ga uradi jer nekome je deo mozga za računanje i logiku slabije razvijen, što nije ništa čudno.
Pogledajte sliku:

kurir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešenje:

Prvi broj sa desne strane znaka jednakosti je uvek rezultat oduzimanja brojeva sa leve strane, a drugi “desni” broj je rezultat njihovog sabiranja. Primer: 6-4=2, 6+4=10 (210)… 9-2=7, 9+2=11 (711) itd.

kurir