Saturday, December 9, 2023
VIRALNO

Popunite magični kvadrat

Zbroj brojeva po svim dijagonalama, redovima i kolonama mora biti isti.

Na slici je prikazan djelomično popunjen magični kvadrat u kojem su brojevi od 1 do 16. Ukupni zbroj brojeva po svakom redu, koloni i dijagonali mora biti isti. Upitnike zamijenite brojevima kako bi uslov zadataka bio ispunjen.

Rješenje je na dnu teksta.

slobodna-bosna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rješenje: Između brojeva 6 i 13 su brojevi 3 i 12, a između brojeva 11 i 4 su brojevi 14 i 5.