Možete li riješiti zadatak za manje od 15 sekundi?

Testirajte svoje logičke i matematičke sposobnosti pomoću ovog, naizgled jednostavnog zadataka. Možete li ga riješiti za manje od 15 sekundi? Napišite svoj odgovor u komentare!

Koji odgovor je tačan?

megakviz.com