Rešite mozgalicu: ŽIVOTINJSKA MATEMATIKA

Probajte da izračunate koliko ovaca iznosi zbir krave i pileta.

besnopile