Kako napraviti ukrasnu kutiju u obliku jelke od papira?

Potrebno: Hamer papir A,  Zeleni krep papir, Lepak, Ukrasi.

U nastavku se nalazi video sa detaljnim objasnjenjem postupka:

Maja BeCreative