Još jedan nezgodan matematički zadatak: Koliko je trouglova u crtežu.

U komentaru nam napišite koji je vaš rezultat.

Mala pomoć – na fotografiji se može uočiti sigurno više od 20 trouglova.

telegraf.rs