Možete li pronaći broj na ovoj fotografiji?

Možete li pronaći broj na ovoj fotografiji?
Ovo je idealna prilika da testirate svoj vid.

Dobro pogledajte sliku i u komentarima napišite koji ste broj vidjeli.