Samo za posebne: Koliko lica vidite na fotografiji?

Samo za posebne: Koliko lica vidite na fotografiji?
Prva dva lica koja se javno vide su lica Margaret Tačer i Mihaila Gorbačova, dok su ostala lica skrivena.
Koliko vi vidite lica na ovoj slici?